Ahşap Kamelya Atöylesi

Ahşap Kamelya Atölyesi

Ahşapkamelyalar, malzemeilebirlikteaynızamandauygulanacağıalanagöre de değişiklikgösterir. Örneğinbazıkamelyamodellerisuüzerineya da taşzemineuygulanmaktadır. Geneldetoprakzemindegörmeyealışıkolduğumuzkamelyalarınkimi zaman nostaljikhavasısebebiylealışverişmerkezlerininiçkısımlarındadahikullanımısözkonusudur. Ahşapçardaklar kendiaralarındaaçıkvekapalıolanlarınagöreikiyeayrılır. Açıkçardaklaradından da anlaşılacağıüzerehavaakımınınmüsaitolduğukamelyaçeşitleridir. Bu yüzdensezonluktur. Çünkükışveyasonbahardönemindeyağışlaraya da sertrüzgarlarakarşıkoruyucudeğildir. Dilendiğitaktirdekamelyalar cam ya da inceperdelerkullanılarakkapalı hale getirilebilir. Kamelyalardakatlanan cam kullanımı da mümkündür.

Genellikle villa ya da site bahçelerindetercihedilenkamelyalargenişbirkullanımalanınasahiptir. Ahşapkamelya, kimi zaman otelya da plajbahçelerinde, eğlencemekanlarınınaçıkalanlarındaya da dinlenmetesislerindegörülebilir. Ahşapkamelyalarkullanılanmalzemeleregörefarklılıkgösterir. Malzemeseçimi, doğrudanahşapkameriyelerintasarımınıetkiler. Ahşapkameriyeya da herkestarafındanbilinenadıylaçardak, doğadostuahşapileüretildiğiiçin hem insansağlığınauyumludur hem de görüntüaçısındangözehoşgelmektedir.

KamelyaSiparişiVerirkenBilmenizGerekenler

Ahşapkamelyalartahminedildiğigibimaliyetliürünlerdir. Kamelyanınölçüsüdoğrudanmaliyetietkiler. Kullanılacakmalzemeninseçilmesi de fiyatınyükselmesineyolaçabilir. Her şeyerağmenahşapkamelyalarıseçerkendikkatedilmesigerekenlersadecebunlarlasınırlıdeğildir. Önceliklezemineuygunlukkıstasısözkonusudur. Toprakya da betonzeminegörekamelyanın alt kısmındakullanılacakmontajmalzemesideğişiklikgösterir.

Bununlabirliktekamelyanınölçülerinindoğrubirşekildealınmasıgerekir. Kamelyanınyapılacağıalanmümkünsedahaönceustatarafındangörülmeliveölçülerbizzatustanınkendisitarafındanalınmalıdır. Halkarasındaustaölçüsüolarakbilinenbu durum, herhangibirhatanınengellenmesinisağlayacaktır. Özelliklekapalıkamelyalarda (kapısıolankamelyalar) ölçününeksiksizalınmışolmasıgerekmektedir.

AhşapKamelyaModelleri

Pratik Ahşap’ınsunduğuahşapkamelyaçeşitlerifarklıserilereayrılmaktadır. Retro Serisi, Troy Serisi, Modern SerisivePeraSerisiahşapmodellerimizegözatabilir, istediğinizmodeliseçerekhemensiparişverebilirsiniz.Bize WhatsApp destekhattındanulaşabileceğinizi unutmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Sipariş & Destek Hattı